Onsdag 8. marts Kl. 19.30-22 er der planlægsningsmøde omkring årets aktiviteter i vores kysthjælper projekt i Biodyk sammen med Danmarks sportsfisker forbund. Under mødet skal vi blandt andet planlægge ålegræsudplantningen ved Risskov, som løber af stablen weekenden d. 27- 28/5 med fokus på d. 27 – men blot med d. 28 som backup.

Alle som er interesseret i at deltage i udplantningen til maj er meget velkommen til mødet. Biodyk er tovholder på udplantningen ved Risskov, stedet er jo vores egen baghave. Og det bliver en festdag både for os og de små kræ på havbunden.