Biodyk havde i 2019 et stort behov for udskiftning af tagplader, som var ved at smuldre væk og en
energioptimering af klublokalet. Det lykkedes heldigvis at få en donation fra Nykredit Fond og Aarhus
kommune så projektet kunne startes op. Som altid udviklede projektet sig undervejs. Det viste sig at
klublokalet var for dårligt til at det kunne reddes, hvilket medførte ekstra udgifter til fundament og
terrændæk. Desuden forsinkedes projektet på grund af corona og i mellemtiden steg materialepriserne
med op til 30 procent. Det betød at klubben måtte søge yderligere finansiering, men heldigvis lykkedes det
at få en ekstra donation fra Nrgi.

Biodyk er nu ved at være ved vejs ende med projektet og det bliver mega flot. En hårdt tiltrængt
udskiftning af tagpladerne på bådhallen og grejhuset er afsluttet og nu nærmer det sig også med
færdiggørelsen af selve klublokalet. Det har været den helt grundige omgang med nedrivning af det
nedslidte og utidssvarende lokale inklusive fundament under dele af lokalet. Dette blev efterfulgt af
etablering af nyt fundament og terrændæk. Det nye lokale opføres i trækonstruktion i samme stil som
resten af bygningen og varmeinstallationen udskiftes til luft-luft split-anlæg, som kan behovsstyres.
Igennem hele byggeprocessen har der har været maksimal fokus på energiforbrug og indeklima. Alt
arbejde, bortset fra fundament, terrændæk, el og vvs-installationer, er udført med frivillig arbejdskraft fra
klubbens medlemmer.

Tusind tak til Nykredit Fond, Nrgi og Aarhus kommune for donationen. Vi glæder os til at invitere til
indvielse i starten af 2022.