Kære BioDykkere,

Endnu et år er gået og det er snart tid til den årlige ordinære generalforsamling.
Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 4 februar 2017 kl 15.00 på Fortevej 103
Yep – det er samme dag som vores julefrokost, så vi skulle gerne være færdige med generalforsamlingen kl 18.00 🙂
Dagsorden for generalforsamlingen
  1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  2. Valg af dirigent
  3. Forlæggelse af regnskab for det forløbne år samt budget for det kommende år til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsen – Arne ønsker at træde tilbage som kasserer, så vi skal have fundet en ny kasserer.
  7. Valg af udvalg
  8. Evt.
Har du en ide eller et forslag som du meget gerne vil have behandlet på generalforsamlingen så er du meget velkommen til at skrive til bestyrelsen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen