I BioDyk er det vores forkus altid på at højne Sikkerheden i og omkring dykningen. BioDyk afholder jævnligt redningskursus (Rescure) kursuser i klubben!

Der trænes i hvordan du skal forebygger eller håndtere en ulykke hvis den skulle opstå ! Teoretisk og praktisk 

foto 1[1]

foto 1

Målet er at du opnår den kundskab og de færdigheder som kræves, hvis en ulykke skulle opstå både teoretisk og praktisk!

Nedenfor er den nogle eksempler på hvad kursisterne komme igennem

  • Dykkerrelateret førstehjælp i båd og på strande
  • Håndtering af dykker i panik under og over vandet
  • Undervandsproblemer og løsningsmuligheder
  • Find bevidstløs dykker og komme sikkert i overfladen
  • Dykkerulykke scenarier

For at højne sikkerheden og give dig den bedst mulige uddannelse har BioDyk  altid små hold på vores dykkerkurser. Altid en dykker instruktøren og flere Dive masters (med aspiranter)