WWF-holdet var afsted med Kim, Lisa og Christian fra Bunden og Bo, Anne og Stig fra Biodyk. Lillebælt bød på rolig strøm, smukt vejr med sol mod syd og rimtåge. Kl 12:30 var alle klar til at gå ned ved stenrevet for at foretage en registrering af dyr og planter (alger). Vi har nu fået et godt setup med lister der er overskuelige, montage af papir som holder osv. Sigten var rimelig god, ikke så fin som d. 19/12 men OK. Vi delte os i to hold, Bo og Anne gik sammen og Kim, Stig og Christian dykkede sammen. Christian tog foto-opgaven for at tjekke grej inden rejse til Bonaire. Vi gik til 17 m og startede der, herefter pr. ca. 3 meter indtil vi kom til 5-6 m hvor strømmen blev urimelig og tiden var gået. 50 min. vellykket registrering med masser af liv og godt dyk. Lisa havde grillen klar med dejlige velstegte pølser og  lunt brød. Super god dag med hyggelige folk. Vi dykker fremover fra Søbadet for at følge samme område.

Sandkrabbe

Sandkrabbe

Skrubbe

Spættet kutling

Tang

Tangspræll

Alm søanemone

Nøgensnegl

Nøgensnegl