Kontakt

Undervandsbiologisk Miljøgruppe BioDyk  

Fortevej 103, 8240 Risskov

Bestyrelsen og udvalgene kan kontaktes på: bestyrelsen@biodyk.dk 

Se Biodyk på Street veiw og kortet her 

Du/I er også velkommen til at kigge forbi en tirsdags til vores klubaftner fra kl 19:30.

biodyk [Converted]

Bestyrelsen:

BioDyks bestyrelse består af 7 BioDyk medlemmer. Alle vælges, ligesom formanden, direkte af medlemmerne på de årlige generalforsamlinger.

Bestyrelsen er foreninges højeste myndighed imellem generalforsamlingerne. Den er ansvarlig for at forvalte de beslutninger, som generalforsamlingen træffer. På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen og de øvrige udvalg sig.

Formanden:

IMG_1818

Stig Kjær

Næstformanden:

14269338_10209391117329231_2013238423_n

Kirstine Juul

Kassereren: 

35ce8ff

Søren Blæsbjerg


 

Menige medlemmer:

Oliver Monberg

Simon Hansen

Suppleanter:
Morten Benn

Revisorer:

481109_10151551831721336_381598972_n

Kai Rasmussen

Arne Skovhauge


BioDyks udvalg :

Udover bestyrelsen har BioDyk  10 udvalg, der arbejde indenfor følgende områder:

  • Klubhus/Grund:        Kai og stig samt Bo
  • Turudvalg:                      Oliver (og alle aktive medlemmer!)
  • Teknik/materiale:        Morten Rasmussen, tlf.: 40 21 46 24, Dennis, Oliver og Stig
  • Uddannelse:                   Morten Benn, tlf.: 28 59 01 48
  • Fonde:                              Stig, Palle og Dennis
  • Svømmehal:                   Palle
  • PR og events:                  Kirstine
  • Bar/Nøgle:                       Erik Holm, holmbaelum@mail.dk
  • Webmaster:                    René Mogensen, tlf.: 40 62 26 22, webmaster@biodyk.dk

Ny kontakt informationer: 

Hvis du flytter adresse eller for nyt telefon skal du HUSKE at give BioDyk besked.

Kontakt venligst Morten Rasmussen på tlf.: 40 21 46 24