BioDyks historie – helt kort 

1975: Dykkerklubben Undervandsbiologisk Miljøgruppe, BioDyk – blev oprettet af biologistuderende ved Aarhus Universitet.
Det første klublokale var et rum på Naturhistorisk Museum.

1988: BioDyk flytter til Sølystgade og senere til et kælderrum ved Steen Billes Torv på Trøjborg.

1993: BioDyk flytter til Fortevej 103, Risskov og afsluttede udvidelsen af klubhuset.

2021: Biodyk påbegynder byggeriet af et nyt klubhus på Fortevej 103, som står færdig og klar til brug foråret 2022.

Formål

Klubbens formål er at fremme undervandssporten og sikkerheden under dens udøvelse. Den skal, hvor det er muligt, støtte undervandsaktiviteter af kulturel, miljømæssig og sportslig art dog således, at den til enhver tid holdes uafhængig af kommercielle interesser.

Klubben er medlem af Dansk Sportsdykker Forbund (DSF) og er undergivet dettes vedtægter og er derigennem også dækket af den kollektive medlemsforsikring. Læs mere om medlemsfordelene i DSF her.

 

Vores værdier

BioDyk er der en åben beslutningsgang. Dette udmønter sig i at alle vores bestyrelsesmøder er åbne, hvor alle medlemmer er velkommen og kan deltage i diskussioner, på lige fod med bestyrelsen.

Biodyk gør alt for at tage godt imod nye medlemmer. Vi sætter stor pris på at dele ud af vores viden og interesse indenfor dykning samt at udveksle oplevelser og erfaringer.

BioDyk har et højt aktivitetsniveau og et godt socialt sammenhold. Dette udmønter sig især i vores ugentlige klubaftener, filmaftener, tirsdagsdyk og udenlandsture, hvor alle er velkomne.

Klubben generelt

BioDyk holder klubaftener hver tirsdag, hvor der kan ordnes udstyr, planlægges ture, spises fælles og der kan nydes en kold øl eller vand i saunaen. Biodyk afholder desuden kurser indenfor førstehjælp og sikkerhed samt forskellige dykkerkurser indenfor PADI.

I BioDyk her tager vi alle fælles ansvaret for klubbens faciliteter, materiel og aktiviteter, og hjælper hinanden med at gøre klubben et rart sted at være.

BioDyk har 90 medlemmer som danner rammen for et fællesskab blandet på tværs af køn, alder og beskæftigelse. BioDyks medlemmer ejer som udgangspunkt deres eget dykkerudstyr, men er du helt ny kan du bruge klubbens låneudstyr. Se mere under Faciliteter.