19-11 Bellevue strand

I går aftes var Søren og mig en lille tur i vandet lige neden for klubhuset. Luft fotoet var studeret og planen var at vi skulle ud og kigge på nogen mørke områder i den ellers lyse bund ca. 220 meter fra land hvor der skulle være ca. 6 meter dybt.
Dykket bød på områder med ekstrem god sigt og andre med meget reduceret sigt. Det første styk var meget fin sandbund som med dybden blev mere fin og mudderet hvor efter den gik over i skalgrus eller som Søren kalde det ”musling kirkegård”.
Her ude stod sprede tang buske og vi så også Koralalge (corallina officinalis) vokse på en flaske. Selv om jeg ikke er ret meget til alger så syndes jeg den er ret fed!
Turen ind gik igennem et par ålegræs bede. Lidt længere inde begyndte tæppet af hjertemuslinger. Hvis man lige rodet lidt i sandet var der …helt hvidt af muslinger.
Jeg fik talt 31 arter! Hvilket er noget af det højeste jeg har talt nogen steder over hovet og det lige uden for vores egen dør! Helt inde ved broen lå der en fin stor skrubbe. Så bestemt en tur der godt kan anbefales!
Her lige en liste over hvad man i hvert fald kan se der ude: Brandmand, Stor søanemone, sønellike, tolappet ribbegople, posthusorm, skallus, alm. konk snegl, Dværgkonk, blåmusling, molboøsters, hjertemusling (i meget store mængder!), sandmusling, knivmusling, rur, hestereje, eremitkrebs, strandkrabbe, alm. søstjerne, slangestjerne, søpindsvin, alm. søpung, stikkelsbær søpung, torsk, sej, stor næbsnog, ulk, panser ulk, sandkutling, tobis, skrubbe og pighvar.