Kære Biodykker.
Årets generalforsamling og efterfølgende julefrokost løb af stablen lørdag 4 feb 2017.
Kort fortalt så har vi en solid økonomi, men et svagt faldende medlemstal, hvilket som bestyrelsen sammen med alle medlemmer vil arbejde på at ændre.
Der har været udmeldt cirka 55 ture på fællesmail i 2016 hvoraf 3 ture gik til Norge, det er ganske fint med et snit på en tur om ugen og tre længere udflugter, men vi skal alle hjælpe til med at få flere ture på fællesmailen.
Der blev valgt en ny bestyrelse.
Arne Skovhaug ønskede ikke at forblive som kasserer så en ny bestyrelse blev sammensat. Vi takker Arne mange gange for hans store arbejde. Klubben har meget at takke ham for.
Stig Kjær – formand,
Kirstine Juul – næstformand,
Søren Blæsbjerg – kasserer,
Arne Skovhaug – menigt medlem
Astrid Hvidt – menigt medlem
Jess Jørgensen – suppleant
Martin Mose Hansen – suppleant
Der blev sat navne på “tovholdere” på forskellige udvalg.  Tovholderens fornemste opgave er at samle en gruppe om området, så alle gode kræfter aktiveres på de enkelte opgaver: