Foto: Morten Rasmussen

Biodyk har sammen med dykkerklubben Nautica været ude at plante ålegræs i Århus bugten. Tiltaget hedder Projekt Kysthjælper og sker i samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforbund. I år er formålet at teste succesraten af ålegræsudplantninger for at forbedre havmiljøet i Aarhus bugt. Ålegræsset blev hentet nænsomt fra et nærliggende kystområde, og de små skud blev bundet på stålsøm som placeres i det løse sand, hvor ålegræsset forhåbentligt skulle få rodfæste i løbet af de kommende år.

Foto: Morten Rasmussen
Foto: Morten Rasmussen
Foto: Morten Rasmussen

Ålegræs er faktisk ikke en græs. Den tekniske forklaring er, at den ikke genetisk er placeret i græsfamilien, men har sin helt egen plantegruppe, nemlig ålegræsfamilien (på latin Zosteraceae). Den er faktisk nærmere beslægtet nogle ret særegne ferskvandsplanter i den såkaldte skebladfamilie (latin: Alismataceae), som gror i søer og har smukke, hvidlige blomster. Ålegræs bestøves faktisk under vandet, ved at hanblomsterne frigiver pollen der optages af hunblomsterne, hvorefter frugtanlægget befrugtes og frøene udvikles. Ålegræs er en nøgleart i danske farvande, da den skaber et vigtigt habitat for ynglende fisk og samtidig er effektiv til at lagre kulstof i havbunden. Ålegræs har været i stærk tilbagegang i danske farvande i de sidste 100 år både pga. sygdomme, forurening og trawling. Forhåbentligt vil Projekt Kysthjælper være et af mange, der kan bidrage med genopretningen af det danske kystmiljø.

Foto: Morten Rasmussen
Foto: Morten Rasmussen
Foto: Morten Rasmussen