Biodyk afholdte igen i år førsthjælpskursus med Hjerte-Lunge-Redning af børn og voksne, kombineret med dykkerrelateret førstehjælp.

foto 2

Formålet med den første del af kurset var, at deltagerne fik vedligeholdelse af deres teoretiske og praktiske kendskab, samt at blive orienteret om ventuelle ændringer og fornyelser på førstehjælpsområdet. Der kommer først nogle nye regler I 2015!!!!

foto 1

Formålet med den anden del af kurset er at deltagerne kan selvstændigt og sammen med andre foretage livreddende førstehjælp af tilskadekomne dykkere, herunder foretage bjergning og neurologisk undersøgelse af dykkerskadet person og foretage korrekt alarmeringsprocedure ved dykkeruheld.

foto 4 foto

Sp var I år inviteret som gæste underviser og delte flitting ud af sins snart 40 års erfaringer som CMAS 2* instruktør og PADI Master Instructor

foto[1]

I BioDyk ser frem til at afholde et nyt Førstehjælps kursus I 2015