Takket være økonomisk støtte fra Nykredits Fond, NRGI Værdipulje, Aarhus Kommunes Anlægspulje til forenings- og fritidsfaciliteter, samt god service fra vores materialeleverandør, Stark, er vi i gang med en totalrenovering af Biodyks lokaler.

Der er lagt nyt tag på dele af bygningerne (bådhallen, magasin, vådrum og servicefaciliteter), og vi er nu i fuld gang med at opføre et helt nyt samlingslokale til erstatning af det oprindelige gamle klubhus, der stammede helt tilbage fra 1920`erne. Det nye opholdsrum skal anvendes til undervisning, foredrag samt almindeligt samvær. Og vi glæder os meget til at vise den nye bygning frem og kunne tage den i brug sidst på året. 

Det er et stort projekt vi har i gang på Fortevej og der lægges mange frivillige kræfter og timer i renoveringen og opbygningen af det nye lokale. Det er derfor glædeligt at se at der stadig er meget stor dykkeraktivitet i klubben. Det er jo vores væsentligste formål, men rammerne skal også være i orden.